Access Keys:
Skip to content (Access Key - 0)
 Tervetuloa

Innokylä - Terveyden ja hyvinvoinnin muutosvoima

Sosiaalinen kuntoutus ja työelämäosallisuus

Sosiaalisen kuntoutuksen ja työelämäosallisuuden oppimisverkosto on siirtynyt käyttämään Innokylän verkostotyötilaa

Verkostomme on siirtynyt käyttämään Innokylän verkostotyötilaa. Verkoston uusi työtila löytyy täältä. Käy tutustumassa ja liity tämän kaikille avoimen verkoston jäseneksi.

Kumppanuuteen perustuvaa kehittämistä sosiaalisen kuntoutumisen ja työelämäosallisuuden edistämiseksi

Sosiaalisen kuntoutuksen ja työelämäosallisuuden oppimisverkosto tukee ja edistää kehittämistyötä, joka pyrkii vahvistamaan erityisesti osatyökykyisten, huono-osaisten, syrjäytymisvaarassa olevien sekä maarginaaliin työnnettyjen ihmisten sosiaalista kuntoutumista ja osallisuutta työmarkkinoilla. Oppimisverkosto edistää yhteiskehittelyä sekä tiedon tuottamista ja kokoamista käytännöistä, joilla vahvistetaan kansalaisten toimijuutta ja toimintakykyä, edistetään osallistumista yhteisölliseen toimintaan ja työmarkkinoille sekä ehkäistään syrjäytymistä. Oppimisverkostossa on myös mahdollisuus haastaa perinteisiä käsityksiä liittyen syrjäytymiseen, huono-osaisuuteen ja työntekijöiden ja asiakkaiden rooleihin.

Sosiaalinen kuntoutus ja työelämäosallisuus

Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla kuntoutettavan sosiaalista toimintakykyä ja sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä (www.stm.fi). Sosiaalinen kuntoutuminen voi olla esimerkiksi kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan tavoitteena.

Kehittämällä sosiaali- ja terveyspalveluiden uusia toimintatapoja pyritään lisäämään ja laajentamaan vaikeimmassa asemassa olevien ryhmien osallisuutta työmarkkinoilla.

Lue lisää työelämäosallisuudesta:

Työelämäosallisuuden hyvät käytännöt Euroopassa -hanke

Työelämäosallisuuden lisääminen on yhteinen asia. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2011:4. (pdf)

Miten mukaan oppimisverkoston toimintaan?

Oppimisverkoston toiminta on avointa. Mukaan voivat tulla sosiaalisen kuntoutumisen ja työelämäosallisuuden edistämiseksi työskentelevät ammattilaiset kuntien sosiaalitoimesta, työvoiman palvelukeskuksista, työpajatoiminnasta, kuntouttavan työtoiminnan toimipaikoista, erilaisista hankkeista ja projekteista, kriminaalihuollosta, terveydenhuollosta, järjestöistä, diakoniatyöstä, korkeakouluista ja osaamiskeskuksista. Myös tutkijat, opiskelijat ja asiakkaat ovat erityisen tervetulleita mukaan. Tavoitteena on toimia kohtaamispaikkana kaikille osallisuuden vahvistamisesta ja syrjäytymisen ehkäisemisestä kiinnostuneille.

Ajankohtaista

Toukokuussa julkaistiin aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointihankkeen loppuraportti "Vaikuttavaa aikuissosiaalityötä - arviointimalleista mittareihin" THL:n raporttisarjassa (Raportti 8/2013). Hankkeessa tutkittiin ja kehitettiin sosiaalityön vaikuttavuuden arviointia Helsingin läntisellä sosiaaliasemalla, Seinäjoella ja Tuusulassa. Raportti on saatavissa THL:n kirjamyynnistä ja löytyy myös maksuttomana sähköisenä versiona THL:n julkaisuarkistosta.

Toukokuussa julkaistiin myös työllisyys- ja aktiivipolitiikan asiantuntijoiden yhteisteos Kaikki työuralle! Työttömien aktiivipolitiikka Suomessa (2013). Teos on saatavissa THL:n kirjamyynnistä ja löytyy myös sähköisenä versiona THL:n julkaisuarkistosta.

Promoting Employment Over the Life Course seminaarissa Kelassa pohdittiin, miten pidentää työuria sekä alku- että loppupäästä. Puhujina olivat mm. Robert Anderson Eurofoundista, joka puhui nuorten sosiaalisesta inkluusiosta ja työmarkkinoille aktivoinnista sekä Jorma Järvisalo, joka mm. vertaili Pohjoismaita sen suhteen, minkälainen vastuu työnantajalla on työntekijän pitkäaikaisen sairauden tai kuntoutustarpeen osalta. Seminaarin esitykset löytyvät täältä.

Työelämäosallisuus ja sosiaalihuoltolain muutos olivat aiheena Paasitornissa 12.4.2013 järjestetyssä seminaarissa "Sosiaalihuoltolaki muuttuu - lisääntyykö osallisuus?" Seminaarissa työelämäosallisuuden ja sosiaalihuoltolain uudistuksen asiantuntijat kertoivat omasta työstään osallisuuden edistämisen hyväksi. Seminaarin esitykset löytyvät täältä.

Innokylän uudistuneen kehittämisympäristön maksuttomia koulutuksia pidetään kevään 2013 aikana eri puolilla Suomea. Koulutuksessa käydään läpi Innokylän innovaatiomalli, tutustutaan uuteen käytäntöjen kehittämisen ja arvioinnin työkaluun sekä Innopajatoimintaan. Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät Innokylän tapahtumakalenterista kunkin tilaisuuden kohdalta. 

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja on avattu Sosiaaliportissa. Käsikirja tarjoaa tietoa ja välineitä ammattilaisille asiakastyön ja päätöksenteon tueksi. Sivusto tarjoaa hyvän tietopaketin ja lisätiedon lähteen kaikille kuntouttavista työelämäpalveluista kiinnostuneille. Lisätietoja.

THL:n aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointisivusto julkaistiin avajaisseminaarissa 4.9.2012. Sivusto tarjoaa tutkittua tietoa, mittareita ja menetelmiä aikuissosiaalityön kehittämiseen ja arviointiin.Sivusto on suunnattu ammattilaisille, asiantuntijoille ja opiskelijoilla. Sivuston tavoitteena on edistää ja tukea tutkittuun tietoon perustuvaa aikuissosiaalityötä.

Muita teemaan liittyviä tilaisuuksia

Soccan järjestämissä Sosiaalityön kehittämisen foorumeissa alustetaan ja keskutellaan säännöllisesti sosiaalityön ajankohtaisista aiheista. Ks. lisätietoja tulevista sosiaalityön foorumeista.

THL:ssä järjestettiin Aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointisivustonavajaisseminaari 4.9.2012. Puhujina olivat Kari Ilmonen, Anu Muuri, Petri Virtanen ja Aulikki Kananoja. Seminaarin esityksiä pääsee katsomaan sivuston Ajankohtaista palstankautta.

Syrjäytymisestä selviytymiseen -iltapäiväseminaari järjestettiin 3.11.2011 THL:ssa. Syrjäytymisestä selviytymiseen -verkosto tutkii vaikeassa elämäntilanteessa olevien selviytymisstrategioita. Katso lisätietoja tutkimusryhmän nettisivuilta.

Menneitä tilaisuuksia

Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 2013 järjestettiin 23.-24.1.2013 Tampereella, Tampereen yliopiston päätalolla. Päivillä järjestettiin mm. Innopaja, jonka aiheena oli aikuissosiaalityön arviointi sekä työpaja "Kuntouttava työtoiminta ja työllistämispalvelut osana sosiaalityötä".

Kuntouttava työtoiminta osallisuuden edistäjänä -seminaari pidettiin maanantaina 21.1.2013 klo 9-12 Espoossa, paikkana GLO Hotel Sello (9. krs), Leppävaarankatu 1, Espoo. Seminaarissa kerrottiin KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hankkeessa kehitettävistä uusista kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaali- ja työllisyyspalveluiden käytännöistä. 

Innopaja kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi järjestettiin 13.12.2012 Helsingissä yhteistyössä KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita hankkeen kanssa. Pajassa käsiteltiin kuntouttavan työtoiminnan haasteita ja tulevaisuuden kehityssuuntia. Ks. pajan ohjelma

Pohjois-Suomen Kaste-hankkeille järjestettiin Innopaja 4.6.2012 Oulun Edenissä. Tavoitteena oli tutustuminen REA-työkaluun sekä omien käytäntöjen kuvaaminen sen avulla. Ohjelma.

Aikuissosiaalityön päivillä Rovaniemellä 24.-25.1.2012 järjestettiin Innopaja.

Innokylässä kuvattuja sosiaaliseen kuntoutukseen ja työelämäosallisuuteen liittyviä hankkeita ja toimintamalleja

Hankkeet

ASKEL - Askelia kohti työelämää 2

Face2Face - Action for Employment -projekti

KOPPI - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kotipesä - Nuoren työttömän toimintapaikka pätkätöiden välillä

Mahdollistaja -hanke (kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistymisen prosessien kehittäminen erityisesti maahanmuuttajien työllistymisen edistämiseksi)

Onnistuneita valintoja - osallistavan palveluohjauksen ja sosiaalityön kehittäminen lähiyhteisöissä

Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin (SOS-hanke)

Työelämäosallisuuden hyvät käytännöt Euroopassa (TOHKE-hanke)

Virta - Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme (Virta-hanke)

Toimintamallit

Työttömän terveystarkastus ja -palvelu osana työllistymistä edistäviä palveluja on luotu toimintamallina Innokylään.

Yhteiskunnallisen yrittämisen tietokeskuksesta on luotu toimintamalli Innokylään.

Yhteistutkijuus sosiaalityön menetelmänä on kuvattu toimintamalliksi.

Nuorten starttiryhmä - nuorille suunnattu työpajamuotoinen kuntouttava työtoiminta on kuvattu toimintamalliksi.

Innokylän Verstaassa kehitteillä olevia käytäntöjä

Nuorten starttiryhmä Vantaa

Työpajanuorten osallistava liikunta- ja terveysvalmennus

Työvoimapalvelujen vaikuttavuusmittari
 

Voit olla mukana monin tavoin

 • Osallistu Innokylän tapahtumiin ja oppimisverkostojen Innopajoihin, joista löytyy tietoa oppimisverkostojen sivuilta ja Innokylän tapahtumakalenterista.
 • Verkostoidu muiden alan ammattilaisten kanssa verkostotyötilassa sekä oppimisverkoston tilaisuuksissa.
 • Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi asiantuntijaksi oppimisverkostojen tilaisuuksiin

Ota yhteyttä

Sanna Blomgren, oppimisverkoston koordinaattori (sanna.blomgren@thl.fi)

Jarno Karjalainen, oppimisverkoston koordinaattori (jarno.karjalainen@thl.fi)

Oppimisverkoston tuutoreina toimivat tällä hetkellä

Kaija Hänninen, oppimisverkoston tuutori (kaija.hanninen@helsinki.fi)

Satu Korhonen, oppimisverkoston tuutori (satu.korhonen@demos.fi)

Tiina Mustonen, oppimisverkoston tuutori (tiina.mustonen@hel.fi)

Anna-Kaisa Tukiala, oppimisverkoston tuutori (anna-kaisa.tukiala@hel.fi)

Laura Yliruka, oppimisverkoston tuutori ([laura.yliruka@hel.fi) 1. 23.09.2011

  lylm kommentoi:

  Hei, vaikuta oppimisverkoston nimeen! Mikä olisi hyvä nimi verkostolle? Onko...

  Hei, vaikuta oppimisverkoston nimeen! Mikä olisi hyvä nimi verkostolle? Onko aikuissosiaalityön oppimisverkosto liian rajaava?

  1. 30.09.2011

   Merja Lyytikäinen kommentoi:

   Voisiko nimessä painottua osallisuus? Vai meneekö liian "hulppeaksi"?

   Voisiko nimessä painottua osallisuus? Vai meneekö liian "hulppeaksi"?

   1. 14.03.2012

    Sanna Blomgren kommentoi:

    Nyt on oppimisverkoston nimi sitten muuttunut. Ja "osallisuus" on mukana :-).

    Nyt on oppimisverkoston nimi sitten muuttunut. Ja "osallisuus" on mukana :-).

 2. 07.10.2013

  Merja Lyytikäinen kommentoi:

  Hohoi, Innomarkkinoilla tarjolla 5 toripaikkaa! Ilmoittaudu verkostosi kans...

  Hohoi, Innomarkkinoilla tarjolla 5 toripaikkaa!

  Ilmoittaudu verkostosi kanssa Innomarkkinoille 19.11 Messukeskukseen. Tarjolla on vielä viidelle toimijalle esittelypöytä tapahtuman markkina-alueella Talvipuutarhassa.

  Innomarkkinoiden ohjelman löydät täältä.

  Linkki Innomarkkinoiden ilmoittautumiseen.

  Jos kiinnostuit pöytäpaikasta, ilmoittaudu 18.10. mennessä merja.lyytikainen(at)soste.fi

  Nopeat syövät hitaat!

Adaptavist Theme Builder (4.2.0) Tämä sivusto käyttää Atlassian Confluence 3.4.3, Enterprise Wikiä.